Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Curriculum Vitae (CV)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
14.10.2014

Nav vienas ideālās receptes, pēc kuras veidot savu CV, bet ir noteikti CV veidošanas principi, kurus iesakām ņemt vērā. Veiksmīgi vai mazāk veiksmīgi sastādīta CV būtība ir šāda: cik lielā mērā tavā CV minētās īpašības, prasmes un pieredze atbilst tiem amata kritērijiem, prasībām, kādus izvirzījis cilvēks, kas tavu CV lasīs, kā arī cik rūpīgi CV ir izveidots. Jau šajā posmā nozīmīga kļūst prasme «sevi pārdot». Pārdošanas prasme parasti ietver orientāciju uz klienta vajadzībām, tāpēc arī ir svarīgi pielāgot CV tām vajadzībām, kādas ir darba devējam, kuru tu uzrunāsi.

Pirms raksti vai pielāgo savu CV:

 • noskaidro pieejamo informāciju par uzņēmumu/iestādi un vakanci, uz kuru vēlies pieteikties;
 • izpēti konkrēto nodarbinātības jomu – kāda izglītība, prasmes un pieredze ir nepieciešama darbam šajā jomā un kas no tā ir minēts  darba sludinājumā (ja tāds ir), uz kuru tu atsaucies;
 • vēlreiz pārskati savas prasmes un spējas saistībā ar izglītības procesā vai aktīvā darbībā iegūto pieredzi, zināšanām; apdomā, kas no tā visa ir aktuāls, lai iegūtu interesējošo vakanci?

CV veidi:

 • Hronoloģiskais CV: visbiežāk izmantotā CV forma. Hronoloģiskajā CV akcents tiek likts uz secīgu iegūtās izglītības un darba pieredzes uzskaitījumu. Ieraksti tiek veikti, sākumā minot jaunākos izglītības un darba pieredzes datus. Šo CV ieteicams izvēlēties tad, ja darba pieredze veidojusies vienmērīgi, bez lieliem pārtraukumiem un ja nav strauji mainītas profesionālās darbības jomas. Hronoloģiskā CV forma nedod iespēju īpaši izcelt kādu no iegūtajām profesionālajām pieredzēm. Šī veida CV ir īpaši efektīvs tad, ja ir iegūta stabila, vērā ņemama darba pieredze un izglītība.
  *Hronoloģiskā CV paraugs:
  Kas ir Europass CV? Tā ir standartizēta CV forma, kas pieņemta Eiropas Savienības valstīs. Tā izmantošana atvieglo kvalifikāciju salīdzināšanu, kas piešķirtas dažādās Eiropas Savienības valstīs. Izmantojot Europass interneta vietni, tiešsaistē var aizpildīt CV formu jebkurā no Eiropas Savienības valodām. Kopumā, Europass CV pēc uzbūves ir līdzīgs hronoloģiskajam CV. Europass CV forma atšķiras ar to, ka ir pievienota sadaļa, kurā izsmeļoši var aprakstīt prasmes, kā arī - ir skaidri noteikti kritēriji detalizētam valodu zināšanu līmeņa novērtējumam. Šo standartizēto CV formu ir ieteicams izmantot, piesakoties uz vakancēm valsts sektorā un starptautiskajās institūcijās, organizācijās.
  *Nacionālā  Europass centra vietne.

 • Funkcionālais CV: par atskaites punktu tiek izvēlētas un aprakstītas personīgās prasmes, kompetences un sasniegumi, minot, kā tie iegūti. Funkcionālais CV dod iespēju ļoti pārskatāmi izcelt specifiskās prasmes, praktisko pieredzi, tādējādi pieskaņojot savu pieteikumu konkrētam darbam - darba pienākumiem, kompetencēm. Funkcionālā CV formu īpaši ieteicams izvēlēties gadījumos, kad ir uzkrāta profesionālā pieredze dažādās profesionālajās jomās, darbos, bet nav atbilstošas izglītības, kā arī gadījumos, kad bieži mainīts darbs vai ilgstoši nav bijis darba.
  *Funkcionālā CV paraugs:

 • Kombinētais CV: CV forma, kas pamatā ir veidota pēc funkcionālā CV parauga, sākumā uzsverot prasmes, kompetences, sasniegumus, bet beigās tiek pievienota darba vēsture kā hronoloģiskajā CV. Kombinētā CV forma ir veids, kā secīgi minēt visus tos datus, kas apliecina iegūto izglītību, pieredzi, tajā pašā laikā ļauj izcelt noteiktas kompetences, kas īpaši svarīgas izvēlētajā darbības jomā. 

Ieteikumi Tavam CV:

 • Koncentrējies uz būtisko! CV jābūt īsam: viena, divas lappuses ir pietiekams apjoms, trīs lappuses ir maksimums.

 • Raksti skaidri un konkrēti! Raksti īsiem teikumiem, akcentē būtiskos aspektus savā izglītībā un darba pieredzē. Ja mācībās vai karjerā ir pārtraukumi, paskaidro, kāpēc tie radušies.

 • Pielāgo savu CV tam amatam, uz kuru pretendē! Pirms nosūti CV darba devējam, pārbaudi, vai CV atbilst izvirzītajām prasībām. Izglītību un darba pieredzi, kas neatbilst konkrētai vakancei, CV var arī neiekļaut.

 • Uzsver savas priekšrocības atbilstoši konkrētajā darba piedāvājumā izvirzītajām prasībām.

 • Ja tava darba pieredze ir neliela, vispirms apraksti iegūto izglītību, īpaši izceļot prakses vietas, vai arī sākumā izcel visas nozīmīgākās prasmes, iemaņas, pieredzi, aprakstot, kādās studijās, kādās profesionālajās darbībās tās ir iegūtas.

 • Necenties uzlabot savu CV ar izdomājumiem. Rēķinies, ka tie var atklāties intervijas laikā.

 • Pievērs uzmanību CV noformējumam! Apraksti savas prasmes skaidri un loģiski tā, lai izceltos tavas priekšrocības. Pievērs uzmanību pareizrakstībai un interpunkcijai. Izmanto vienotu stilu teksta izkārtojumam un burtu veidam visā dokumentā. Drukā CV uz balta papīra.

 • Pārbaudi savu CV pēc uzrakstīšanas! Izlabo visas pareizrakstības kļūdas un pārbaudi, vai CV uzrakstīts skaidri un loģiski. Palūdz vēl kādam izlasīt savu CV, lai pārliecinātos, ka tā saturs ir skaidrs un viegli saprotams. 

Tavam CV jābūt atšķirīgam un pamanāmam! Izcel savas nozīmīgākās prasmes, tomēr  nepārcenties ar radošumu!  CV ir pieņemti standarti, kuru ietvaros vari parādīt un izcelt savu kompetenci. Izvairies no acīmredzamām, absurdām vai komiskām pretrunām, kuras iespējamas gadījumos, kad savu CV un motivācijas vēstuli kārtīgi nepārlasi vai veido tās pēc viena šablona visiem darba devējiem.