Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
DARBA IEGŪŠANA, JA NAV DARBA PIEREDZES
Pēdējās izmaiņas veiktas:
25.10.2016

Darba meklētājiem, kas ir studenti vai kas ir tikko absolvējuši augstskolu, viens no visu laiku aktuālākajiem jautājumiem ir par to, kā iegūt darbu.  Daudzos darba sludinājumos darba pieredze tiek iekļauta kā prasība, un jaunie speciālisti bieži vien nezina, kur un kā šo pieredzi iegūt. Saprotams, ka ieraksts CV, kas apliecina jau iegūtu darba pieredzi, ir svarīgs faktors darba atrašanai, tomēr tas vēl negarantē veiksmi, ja darba meklētājs nespēj efektīvi izmantot iegūtās prasmes, zināšanas, kā arī pārliecināt darba devēju par savu piemērotību darbam. Ne vienmēr darba pieredzi ir iespējams iegūt uzreiz, piemēram, pilna laika studiju vai nepieciešamo iemaņu trūkuma dēļ. Šādā situācijā svarīgākais ir uzrādīt tās prasmes un iemaņas, kas var būt iegūtas arī cita veida aktivitātēs, piemēram, brīvprātīgajā darbā, projektos, konkursos, mācībās vai brīvā laika pasākumos.  Katra šāda aktivitāte veicina dažādu prasmju pilnveidošanu, un ir noteiktas prasmes un zināšanas, kas darba tirgū tiek augstu vērtētas.

Četras prasmju grupas. Visas noderīgas.

Pašpaļāvības prasmes – tās ir prasmes, kas demonstrē tavu patstāvību un iniciatīvu darbā. Tas nozīmē apzināties sevi, savas stiprās puses, prast izvirzīt prioritātes un sasniedzamos mērķus, efektīvi izmantot resursus, organizēt darbu. Pašpaļāvību raksturo arī tas, kā tu proti pārskatīt, izvērtēt savu pieredzi un kā mācies no tās. Priekšstats par pašpaļāvību veidojas arī no tā, kā tu runā par sevi, saviem mērķiem un sasniegumiem.


Sociālās prasmes – tās ir prasmes, kas demonstrē tavu spēju efektīvi komunicēt gan mutiski, gan rakstiski. Sociālās prasmes raksturo saskarsmes kvalitāti, spēju strādāt komandā, izprast citu cilvēku noskaņojumu, kā arī spēju uzņemties vadību un līdera lomu.


Vispārējās prasmes – šīs prasmes var izmantot dažādās situācijās atšķirīgās jomās. Tās ir, piemēram, problēmu risināšanas prasme, elastība jeb spēja produktīvi strādāt arī mainīgos darba apstākļos, radošums u. tml. Arvien biežāk šajā kategorijā iekļauj arī prasmi strādāt ar datoru.


Specifiskās prasmes – tās ir attiecināmas uz prasmēm un zināšanām izvēlētajā profesionālās darbības jomā, un tās tiek apgūtas gan studiju laikā, gan arī vēlāk, strādājot noteiktā jomā. Piemēram, grāmatvedim ir jāprot strādāt ar kādu noteiktu grāmatvedības programmu, pedagogam jāspēj uzstāties lielas auditorijas priekšā utt.

Protams, ka darba pieredze šo prasmju pilnveidošanā ir ļoti būtiska, tomēr, kā redzams tabulā pa labi, pastāv arī citi veidi, kā šīs prasmes var attīstīt.

 

Desmit idejas savu prasmju un iemaņu attīstīšanai un pilnveidei

  1. Piedalies dažādās studentu grupās, organizācijās; izmanto iespēju strādāt vadošos amatos.
  2. Papildus mācies, apmeklē kursus, kas tev varētu būt saistoši vai noderīgi.
  3. Piedalies dažādos konkursos, organizētās diskusijās, semināros.
  4. Ja studijās paredzēta prakse, izmanto studiju praksi kā iespēju pilnveidot savas prasmes un iepazīt darba vidi noteiktā jomā.
  5. Organizē dažādus projektus, kuru izpildei nepieciešama iepriekšēja plānošana un prioritāšu noteikšana, vai arī iesaisties kādā projektā kā brīvprātīgais, lai gūtu pieredzi darbu organizēšanā.
  6. Centies sasniegt izvirzītos mērķus, rodi motivāciju to īstenošanai un iedvesmo citus cilvēkus aktīvai darbībai.
  7. Piedalies pētījumos, mācies apkopot datus, tos analizēt un izdarīt secinājumus.
  8. Izvēlies tādas darba metodes, lai vienlaikus varētu sasniegt dažādus mērķus.
  9. Piedalies atšķirīgām auditorijām paredzētu pasākumu un prezentāciju sagatavošanā, uzstājies klausītāju priekšā, mācoties pārliecināt auditoriju un argumentēt savu viedokli.
  10. Veido personīgo portfolio, apkopojot savus nozīmīgākos iegūtos diplomus, sertifikātus, prezentāciju paraugus, apbalvojumus, rekomendācijas, kā arī citus dokumentus un materiālus, kas uzskatāmi liecina par taviem profesionālajiem sasniegumiem.