Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
DAŽAS PRASMES, PAR KURĀM DZIRDAM ARVIEN BIEŽĀK
Pēdējās izmaiņas veiktas:
25.10.2016

Atlasot un izvēloties darbiniekus, darba devējs raugās, lai tev būtu tādas īpašības, prasmes un iemaņas, ko tas vēlas redzēt potenciālajā darbiniekā. Daļa no tām attiecas uz darba jomas specifiku (piemēram, grāmatvedības programmas „Zalktis” pārzināšana grāmatvežiem vai dāņu valodas prasme attiecīgas vēstniecības darbiniekiem u. tml.), taču daļa no prasībām ietver gan cilvēka personības iezīmes, īpašības, gan grūti izmērāmas prasmes – tā saucamās soft skills. Aizvien biežāk šīs prasmes ir saistītas ar prasību pēc iniciatīvas, aktivitātes, apņēmības un neatlaidības. Ne vienmēr, lasot sludinājumus, darba ņēmējam uzreiz kļūst skaidrs, kas tad ir domāts ar katru no šīm prasībām, tāpat arī darba devēji, iekļaujot šīs kompetences vēlamo lietpratību sarakstā, ne vienmēr var paši komentēt, ar ko mērķtiecība atšķiras no proaktivitātes un kā izpaudīsies iniciatīva ideju radīšanā. Mēģināsim atšķetināt, kas slēpjas zem katras no biežāk minētajā kompetencēm, prasmēm.

Proaktivitāte. Proaktīvi cilvēki uzņemas iniciatīvu un atbildību par savu uzvedību, rīcību un izvēlēm. Situācijās, kad neizdodas realizēt iecerēto, šādi cilvēki parasti nevaino apstākļus. Proaktīvi ļaudis savu rīcību balsta uz savām vērtībām, viņi nebēg no problēmām, taču tās atpazīst un risina. Daudzi cilvēki gaida, kad viņu dzīvē kaut kas mainīsies pats no sevis, savukārt proaktīvs cilvēks izvēlas savu dzīvi mainīt pats, patstāvīgi pieņemot lēmumus. Tas nenozīmē, ka proaktīvs cilvēks nenovērtē ārējos apstākļus – viņš skatās realitātei acīs, taču nevairās no tās un rīkojas, domājot arī par nākotni. Proaktivitāte nozīmē spert apzinātus soļus virzienā uz pārmaiņām. Proaktivitāte ir noderīgs paradums ceļā uz veiksmi. 

Mērķtiecība. Mērķtiecīgi cilvēki apņēmīgi un neatlaidīgi tiecas uz sev izvirzītiem mērķiem, pārvarot dažādus šķēršļus. Šiem cilvēkiem ir raksturīgs pacietīgs darbs, lai sasniegtu panākumus, nodošanās savai idejai, par spīti tam, ka citi viņus kritizē. Vēl viena mērķtiecīgu cilvēku iezīme ir spēja koncentrēties uz lietām, kuras patiešām ir svarīgas. Mērķtiecība nozīmē ne tikai aktīvu rīcību, bet arī pacietību, emocionālo paškontroli, lai negatīvas mirkļa emocijas nespētu ietekmēt labos nodomus un idejas. Individuālo mērķu sasniegšana un panākumi rada lielāku pārliecību par saviem spēkiem un veicina pašpaļāvību, tāpēc ir svarīgi izvirzīt un sasniegt kaut nelielus mērķus, kas ļauj iegūt pārliecību par to, ka dzīvē daudz kas ir iespējams, ja cilvēks ir apņēmīgs.

Līdera spējas (līderība). Par līderu spējām un īpašībām ir izstrādātas daudzas teorijas. Psiholoģijā par līderi tiek uzskatīts indivīds, kas spēj organizēt un vadīt grupas darbību, regulējot savstarpējās attiecības grupā. Savukārt vadības zinību jomā par būtiskākām līderības iezīmēm tiek uzskatītas ietekme uz cilvēkiem, darbinieku motivācija un vadība. Apvienojot dažādas teorijas, var secināt, ka līderiem ir raksturīgas tādas īpašības kā godprātība, entuziasms, drosme, saprātīgums, arī vērstība uz cilvēkiem jeb ekstraversija, gatavība uzņemties risku, spēja iedvesmot un aizraut, uzņemties atbildību, pārliecināt, kā arī nebaidīties no pārmaiņām.

Uzņēmējdarbības spējas. Kaut arī uzņēmējdarbības spēju pamatā ir noteikta veida personības iezīmes, tomēr tiek uzskatīts, ka par uzņēmēju cilvēks nevis piedzimst, bet gan kļūst, apgūstot šīs spējas dzīves laikā. Uzņēmējdarbības spēju attīstību veicina dažādu īpašību, prasmju un citu spēju kopums, kas ļauj indivīdam nonākt pie efektīviem biznesa risinājumiem. Cilvēks, kas raksturojams kā labs uzņēmējs, ir neatkarīgs, produktīvs, ar spēcīgu gribu un līdera īpašībām, vērsts uz klientiem, uz cilvēkiem kopumā. Citas spējas, kas raksturīgas labam uzņēmējam, ir spēja iedvesmot, motivēt, uzklausīt citu viedokli, piemītoša ekonomiskā domāšana – spēja aprēķināt riskus un ieguldījumus, kā arī pārliecināt par savām idejām un pārdot tās.