Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
KAD TAS BRĪDIS IR PIENĀCIS JEB DARBA INTERVIJAS PROCESS
Pēdējās izmaiņas veiktas:
25.10.2016

Darba intervijas laikā darba devējs var iepazīt savu potenciālo darbinieku un pārliecināties par viņa atbilstību konkrētajam darbam, tāpēc tiek uzdoti dažādi jautājumi, kas attiecas gan uz kandidāta zināšanām par darbu un konkrēto organizāciju, gan uz pieredzi, motivāciju, sasniegumiem, personību un interesēm. Saņemot atbildes uz intervijā uzdotajiem jautājumiem, darba devējs vērtēs tevi vispusīgi – gan tavu uzvedību, domāšanas veidu, prasmi izteikties, gan, protams, to, kādas ir tās prasmes, zināšanas un pieredze, kas atklāsies tavās atbildēs.

Jautājumi, kas varētu tikt uzdoti darba intervijā

 • Par darba pieredzi

Jautājumi par līdzšinējo darba pieredzi, prasmēm un zināšanām konkrētajā darbības jomā.

Piemēri: Kas jums ļauj domāt, ka sasniegsiet panākumus šajā darbā?
              Ko jūs zināt par ..?
              Kādi uzdevumi (uzskaitiet divus, trīs), kurus esat paveikuši, ir devuši vislielāko gandarījumu?

              Ko jūs ieguvāt no studijām/darba/dalības ..?
              Kāpēc jūs aizgājāt no iepriekšējā darba?

 • Par personību

Jautājumi, kas palīdz darba devējam iepazīt kandidātu kā personību, t. sk. viņa intereses, vērtības, attieksmi pret darbu u. tml.

Piemēri:  Pastāstiet, lūdzu, par sevi!
               Kādas ir jūsu stiprās un vājās puses?
               Kādai darba videi jūs dodat priekšroku?
               Ja būtu iespēja no jauna izdzīvot pēdējos 10 gadus dzīves, ko jūs darītu citādāk?
               Kādu atalgojumu jūs vēlaties?

 • Par motivāciju

Jautājumi par pieņemtajiem lēmumiem un to pamatojums.

Piemēri: Kāpēc izvēlējāties pieteikties tieši uz šo amatu?
              Kāda ir jūsu motivācija mainīt darbu?
              Kāpēc izvēlējāties studēt ..?
              Ko jūs visvairāk gribētu dzīvē darīt?

 • Par nākotnes plāniem

Jautājumi par tuvākiem un tālākiem mērķiem attiecībā uz konkrēto darbu un karjeru kopumā.

Piemēri: Kādi ir jūsu tuvākie un tālākie mērķi, kad un kādēļ tos sev izvirzījāt? Kā jūs gatavojaties tos sasniegt?
              Ko jūs sagaidāt no sava nākamā darba? Kas jums ir svarīgākais?
              Ko jūs vēlētos darīt pēc 5 gadiem?

Citi jautājumi

 • Jautājumi par uzņēmumu

Šie jautājumi palīdz darba devējam noskaidrot, cik lielā mērā kandidāts ir motivēts un sagatavojies intervijai.

Piemēri: Ko jūs zināt par mūsu uzņēmumu/iestādi?
              Kāpēc jūs vēlaties strādāt pie mums?
              Kādu ieguldījumu jūs varētu dot mūsu uzņēmumam/iestādei?

 • Jautājumi, kuru mērķis ir noskaidrot kandidāta kompetences un rīcību sarežģītās darba situācijās

Intervētājs lūdz kandidātu aprakstīt situācijas iepriekšējā darbā/studijās, kad ir bijis jāpaveic sarežģīts uzdevums vai jāatrisina problēma. Šādus jautājumus darba devējs uzdod tāpēc, ka viņu interesē, kā kandidāts risina sarežģītas situācijas, kādas ir viņa prasmes. Iegūtās atbildes ļauj darba devējam prognozēt kandidāta iespējamo rīcību dažādās darba situācijās.

Atbildot uz jautājumiem par sarežģītu situāciju risināšanu, ir ieteicams atbildi strukturēt pēc principa „situācija–uzdevums–rīcība–rezultāts”:

 1. tās situācijas skaidrojums, kāda bija radusies;
 2. uzdevuma izklāsts;
 3. izvēlētās rīcības pamatojums;
 4. rezultāta raksturojums.

Piemēri: Vai esat strādājis ar cilvēkiem konflikta situācijās? Ja esat, pastāstiet, kā tās atrisinājāt un kā sasniedzāt nepieciešamo rezultātu?
              Ar kādām problēmām dzīvē esat sastapies, kā esat tās atrisinājis?
              Pastāstiet par situāciju, kad jums prezentācijā bija jāpārliecina kāds cilvēks/cilvēku grupa par kādu ideju. Kā jūs to paveicāt, un kāds bija rezultāts?
              Kā jūs parasti reaģējat uz neveiksmēm/pārmaiņām/stresu darbā?

 • Jautājumi, lai pārbaudītu izturību stresa situācijās

Šos jautājumus mēdz izmantot atlasē uz amatiem, kuros paredzēts darbs stresa situācijās.

Piemēri: Kāda jums šķiet šī intervija?
              Manuprāt, šī nav pilnīga atbilde. Mēģiniet paskaidrot vēlreiz ..!

Veido par sevi pozitīvu iespaidu!

 • Labi sagatavojies – jutīsies komfortablāk. Iepriekš pārdomā iespējamās atbildes uz jautājumiem, kuri var tikt uzdoti.

 • Izturies dabiski.

 • Nekad nekavē.

 • Ģērbies lietišķi.

 • Uzturi acu kontaktu.

 • Zini, ko vēlies uzzināt par uzņēmumu/iestādi.

 • Uz jautājumiem atbildi tieši, izsmeļoši un kodolīgi.

 • Nekritizē iepriekšējo darbavietu vai kolēģus.

 • Neizvairies no sevis paslavēšanas, taču neaizraujies ar pārslavēšanu.

 • Jūties pārliecināts par sevi, taču neesi augstprātīgs.

 • Runājot centies pārāk nesteigties.

 • Atceries, ka sarunu biedrs tevi nepazīst.

 • Uzsver savu pēdējā laikā iegūto pieredzi.

 • Noskaņo sevi pozitīvi.

 • Neaizmirsti par humora izjūtu, taču nepārkāp labas uzvedības robežas.

 • Savus jautājumus uzdod sarunas beigās.