Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
PIRMAIS IESPAIDS, KO VEIDO PAR SEVI - CURRICULUM VITAE (CV) UN MOTIVĀCIJAS VĒSTULE
Pēdējās izmaiņas veiktas:
25.10.2016

Kandidātu atlases procesa pirmajā posmā darba devējs parasti izvērtē kandidāta motivācijas vēstuli un Curriculum vitae (dzīvesgājumu, autobiogrāfiju). Kad piedalīsies konkursā uz kādu vakanci, šo dokumentu saturiskā atbilstība amatam un noformējums būs noteicošie faktori, vai tevi uzaicinās uz nākamo atlases kārtu vai ne. Tu vari sagatavot lielisku CV un motivācijas vēstuli jau šodien, bet šis pats CV un motivācijas vēstule var neatbilst tam amatam, uz kuru tu vēlēsies pieteikties rīt. Katrai darbavietai un amatam ir noteiktas kompetences, kritēriji, kas ir būtiski, līdz ar to arī katram tavam pieteikumam ir jābūt pielāgotam atbilstoši piedāvājumam!

Nav vienas ideālās receptes, pēc kuras veidot savu CV, bet ir noteikti CV veidošanas principi, kurus iesakām ņemt vērā. Veiksmīgi vai mazāk veiksmīgi sastādīta CV būtība ir šāda: cik lielā mērā tavā CV minētās īpašības, prasmes un pieredze atbilst tiem amata kritērijiem, prasībām, kādus izvirzījis cilvēks, kas tavu CV lasīs, kā arī cik rūpīgi CV ir izveidots. Jau šajā posmā nozīmīga kļūst prasme „sevi pārdot”, tāpēc arī ir svarīgi pielāgot CV tām vajadzībām, kādas ir darba devējam, kuru tu uzrunāsi.

Pirms raksti vai pielāgo savu CV

 • Noskaidro pieejamo informāciju par uzņēmumu/iestādi un vakanci, uz kuru vēlies pieteikties.
 • Izpēti konkrēto nodarbinātības jomu – kāda izglītība, prasmes un pieredze ir nepieciešamas darbam šajā jomā un kas no tā ir minēts darba sludinājumā (ja tāds ir), uz kuru tu atsaucies.
 • Vēlreiz pārskati savas prasmes un spējas saistībā ar izglītības procesā vai aktīvā darbībā iegūto pieredzi, zināšanām. Apdomā, kas no tā visa ir būtiskākais, lai iegūtu darbu.

 

 

CV iekļaujamā informācija

Personas dati: vārds, uzvārds, adrese, tālrunis, e-pasts.

 • Pārliecinies, ka precīzi norādīta kontaktinformācija un ka pietiekami bieži izmanto minēto e-pasta adresi.
 • Ievēro, lai tavas e-pasta adreses nosaukums būtu oficiāls.
 • Ja konkrētā situācijā tas šķiet nepieciešams, šajā sadaļā var iekļaut arī dzimšanas datumu, ziņas par nacionalitāti, dzimumu, ģimenes stāvokli, personīgās mājaslapas, portfolio adresi, bet tā nav obligāta prasība.

Mērķis: vakance, uz kuru pretendē, vai profesionālā mērķa īss formulējums.
Izglītība: mācību periods, izglītības iestāde, specialitāte, reizēm – nozīmīgākie apgūtie priekšmeti.

 • Atceries – pirmo vienmēr raksta nesenāko izglītību, ieraksti tiek kārtoti pretēji hronoloģiskai secībai.
 • Apdomā labi, kādu informāciju par iegūto izglītību konkrētā gadījumā ir būtiski izcelt – pilnu grāda nosaukumu, tikai specialitāti, apgūtos priekšmetus vai iegūtās prasmes.
 • Mēģini akcentēt to iegūto izglītību, kas vairāk attiecas uz konkrēto vakanci. Ja izglītība nav vēl pabeigta, bet tā ir būtiska konkrētai mērķa vakancei, jāiekļauj ziņas arī par to.

Darba pieredze: darbavieta, ieņemamais amats, vēlams īss pienākumu uzskaitījums.

 • Arī datus, kas attiecas uz darba pieredzi, kārto pretēji hronoloģiskai secībai.
 • Centies vairāk izcelt nozīmīgākās prasmes un sasniegumus, kas ir būtiski izraudzītajai vakancei.
 • Šajā sadaļā var iekļaut informāciju par praksi, darbu vasarā, brīvprātīgo darbu u. tml., iekavās norādot, kāda veida darbošanās tā bijusi. Ja tev ir liela darba pieredze, informāciju par praksi, vasaras darbu u. tml. var pieminēt prasmju sadaļā, var izveidot atsevišķu sadaļu vai neminēt nemaz.

Papildu izglītība: kursi, semināri, tālākizglītība.

 • Tiek ievērota tāda pati secība – sākumā tiek minēta jaunākā informācija.
 • Neaizmirsti pieminēt, kāds uzņēmums/iestāde ir organizējusi šos kursus, seminārus un citus līdzīgus izglītojošos pasākumus.

Profesionālās aktivitātes/sabiedriskās aktivitātes: dalība dažādās sabiedriskās organizācijās, profesionālās apvienībās.

 • Šī sadaļa nav obligāta, bet noteiktās jomās tā ir svarīga, piemēram, tiem, kuri strādā akadēmiskajā vidē, jauniešiem ar nelielu darba pieredzi, cilvēkiem, kas pretendē uz vadošiem amatiem u. c.

Valodu zināšanas: valodu prasme, norādot zināšanu līmeni.

 • Rūpīgi izvērtē savas valodu zināšanas un norādi precīzu to līmeni, rēķinies, ka konkrētās svešvalodas prasmes var pārbaudīt darba intervijā.
 • Pat ja kāda svešvaloda ir apgūta tikai pamatlīmenī vai ir piemirsusies, labāk tomēr iekļaut arī to, norādot atbilstošo līmeni, piemēram, „pamatlīmenis”.

Citas prasmes: autovadītāja apliecība, datora lietošanas prasmes, sociālās, vispārējās, mākslinieciskās, specifiskas tehniskās prasmes u. c.

 • Šī ir sadaļa, kurā iespējams izcelt tās prasmes un iemaņas, kas apgūtas cita veida aktīvā darbībā un varētu būt īpaši nozīmīgas vēlamajā darbā. Šīs prasmes ieteicams papildināt ar informāciju par to, kā tās ir iegūtas vai pilnveidotas.

Intereses, hobiji. Šī sadaļa nav obligāta, bet, ja to ievieto, tad vēlams minēt tās intereses, hobijus, kas netieši norāda uz pozitīvām personības īpašībām un prasmēm.

Rekomendācijas: to personu kontaktinformācija, kas var sniegt atsauksmi/rekomendāciju par tevi, vai norāde uz autobiogrāfijai pievienotu rekomendācijas vēstuli.

 • Iespējamie atsauksmju/rekomendāciju sniedzēji – tavi pasniedzēji, diplomdarbu vadītāji, priekšnieks, kolēģis vai nozīmīgs klients no iepriekšējā darba.
 • Ja tev nav sagatavotas rekomendācijas vēstules, tad rēķinies, ka pēc darba intervijas tev var palūgt kontaktinformāciju, lai sazinātos ar kādu tavu kolēģi no iepriekšējā darba vai pasniedzēju, kuri par tevi varētu sniegt atsauksmi. Ieteicams iepriekš apdomāt, kas varētu būt tie cilvēki, kurus nepieciešamības gadījumā vari lūgt sniegt atsauksmi/rekomendāciju.
 • Kad būsi vienojies, kuri cilvēki par tevi sniegs pozitīvu atsauksmi/rekomendāciju, ieraksti CV: „Rekomendācijas pēc pieprasījuma” vai norādi konkrētu kontaktpersonu (arī amatu, pārstāvēto uzņēmumu/iestādi, tālruņa numuru).

Vēl daži ieteikumi tavam CV

Koncentrējies uz būtisko! CV jābūt īsam: viena, divas lappuses ir pietiekams apjoms, trīs lappuses ir maksimums.

Raksti skaidri un konkrēti! Raksti īsiem teikumiem, akcentē būtiskos aspektus savā izglītībā un darba pieredzē. Ja mācībās vai karjerā ir pārtraukumi, paskaidro, kāpēc tie radušies.

Pielāgo savu CV tam amatam, uz kuru pretendē! Pirms nosūti CV darba devējam, pārbaudi, vai CV atbilst izvirzītajām prasībām. Izglītību un darba pieredzi, kas neatbilst konkrētai vakancei, CV var arī neiekļaut.

Uzsver savas priekšrocības atbilstoši konkrētajā darba piedāvājumā izvirzītajām prasībām.

Ja tava darba pieredze ir neliela, vispirms apraksti iegūto izglītību, īpaši izceļot prakses vietas, vai arī sākumā izcel visas nozīmīgākās prasmes, iemaņas, pieredzi, aprakstot, kādās studijās, kādās profesionālajās darbībās tās ir iegūtas.

Necenties uzlabot savu CV ar izdomājumiem! Rēķinies, ka tie var atklāties intervijas laikā.

Pievērs uzmanību CV noformējumam! Apraksti savas prasmes skaidri un loģiski tā, lai izceltos tavas priekšrocības. Pievērs uzmanību pareizrakstībai un interpunkcijai. Izmanto vienotu stilu teksta izkārtojumam un burtu veidam visā dokumentā. Drukā CV uz balta papīra.

Pārbaudi savu CV pēc uzrakstīšanas! Izlabo visas pareizrakstības kļūdas un pārbaudi, vai CV uzrakstīts skaidri un loģiski. Palūdz vēl kādam izlasīt savu CV, lai pārliecinātos, ka tā saturs ir skaidrs un viegli saprotams.

Tavam CV jābūt atšķirīgam un pamanāmam! Izcel savas nozīmīgākās prasmes, tomēr  nepārcenties ar radošumu!  CV ir pieņemti standarti, kuri jāievēro, parādot un izceļot savu kompetenci. Izvairies no acīmredzamām, absurdām vai komiskām pretrunām, kuras iespējamas gadījumos, kad savu CV un motivācijas vēstuli kārtīgi nepārlasi vai veido tos pēc viena šablona visiem darba devējiem.

Ja esi mākslinieks, ja pretendē uz radošu darbu, tad ņem vērā, ka tavs CV saturs un noformējums var nedaudz atšķirties no iepriekš minētā. Kā atšķirties? To vislabāk uzzināt konsultācijā pie karjeras konsultanta.