Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
SOLIS UZ PRIEKŠU - UZAICINĀJUMS UZ DARBA TIKŠANOS
Pēdējās izmaiņas veiktas:
25.10.2016

Nākamo darbinieku atlases procesā darba devēji izmanto dažādus paņēmienus. Atlases paņēmienu izvēli ietekmē uzņēmuma/iestādes lielums, šim mērķim atvēlētie līdzekļi un izstrādātie vērtēšanas kritēriji. Visbiežāk sastopamais darbinieku atlases paņēmiens ir darba intervija, kas ļauj potenciālos darbiniekus redzēt, iepazīt un novērtēt klātienē. Nozīmīgs atlases paņēmiens, kas tiek izmantots papildus intervijai, ir testēšana. Tā var ietvert gan speciāli izstrādātus, standartizētus testus, gan noteiktai vakancei specifiski izstrādātus uzdevumus/pārbaudes.

Uzaicinājums uz interviju liecina par to, ka cilvēks, kas atlasa darbiniekus uzņēmumam/iestādei, tevī ir jau saskatījis zināmu potenciālu un intervijas laikā vēlēsies pārliecināties par tavu piemērotību konkrētajam darbam izraudzītajā uzņēmumā/iestādē.

Darba intervijas var būt dažādas:

 • individuālas intervijas;
 • intervijas, kuras vada vairāki intervētāji;
 • telefonintervijas, tiešsaistes intervijas.

Vairāk izplatītas ir individuālās intervijas, kurās piedalās kandidāts un viena persona no darba devēja puses, piemēram, personāla vadītājs vai personāla atlases speciālists. Ja atlase tiek organizēta, plānojot veikt atkārtotas intervijas, tad pirmā intervija var būt vērsta uz vispārēju jautājumu noskaidrošanu, t. i., informatīva intervija. Šādas tikšanās laikā liela uzmanība var tikt pievērsta CV iekļautās informācijas precizēšanai un pārbaudei. Dziļākas intervijas ir vērstas uz kandidāta kompetenču un prasmju noskaidrošanu. Šādos gadījumos intervijas vadītājs vēlēsies uzzināt no kandidāta pēc iespējas vairāk par viņa līdzšinējiem sasniegumiem un rīcību dažādās situācijās – var būt daudz jautājumu par līdzšinējo pieredzi un iegūtajām iemaņām.

Intervijās, kuras vada divi cilvēki, visbiežāk tiek pārbaudīta gan kandidāta vispārējā piemērotība, gan sagatavotība darbam, kas prasa specifiskas zināšanas. Šādās intervijās parasti piedalās personāla speciālists un cilvēks, kas uzņēmumā/iestādē pārstāv specifisku darbības jomu un kandidātu vairāk iztaujā par praktiskiem jautājumiem.

Intervijas, kurās piedalās vairāki intervijas vadītāji, pārsvarā tiek organizētas atlases pēdējās kārtās. Šādās intervijās kandidātu vērtē vairāki speciālisti vai vadītāji, un katrs uzdod jautājumus, kas vairāk skar viņu profesionālo jomu.

Telefonintervijas, intervijas tiešsaistē parasti tiek organizētas kā pirmās intervijas, kuru laikā var tikt noskaidroti gan vispārēji, gan specifiski jautājumi par kandidāta pieredzi, prasmēm. Telefonintervijas bieži vien tiek izmantotas starptautiskos atlases konkursos.

Interviju skaitu – viena, divas vai vairākas – nosaka darba devējs. Pirmā intervija parasti ir paredzēta tam, lai darba devējs labāk iepazītu kandidātu un noskaidrotu viņa motivāciju un piemērotību konkrēto pienākumu veikšanai.

Ko der zināt pirms došanās uz darba interviju?

 • Darba devēji pievērš lielu uzmanību tam, cik labi kandidāti ir sagatavojušies, nākot uz interviju. Nepaļaujies tikai uz savas personības pievilcību un prasmi sarunas laikā atrast īstos piemērus.
 • Pirms sarunas ir svarīgi pārdomāt faktus, ko minēt, lai izceltu savu pieredzi un sasniegumus, tādējādi parādot sevi no vislabākās puses. Šos datus varēsi izmantot intervijas laikā, un tas, ka tie ir apzināti iepriekš, noteikti radīs tevī lielāku drošības sajūtu.
 • Uzzini pēc iespējas vairāk par uzņēmumu/iestādi, tā produktiem un pakalpojumiem.
 • Atceries, ka piedalīšanās darba intervijā ir tava iespēja iegūt darbu šajā uzņēmumā/iestādē, tādēļ kārtīgi sagatavojies, lai pārliecinātu sarunas biedru, ka tieši tu esi kandidāts, kuru viņi meklē šim amatam.
 • Vēlreiz kārtīgi pārlasi savu pieteikuma vēstuli un CV (pirms izsūtīšanas neaizmirsti atstāt arī sev šo dokumentu kopijas).
 • Noderīgi ir atcerēties, ka intervija ir divpusējs vērtēšanas process, – vērtē ne tikai intervētājs, bet arī potenciālais darbinieks. Šī apziņa tev var palīdzēt pārvarēt satraukumu intervijas laikā un mazināt spriedzi sarunā.
 • Svarīgi ir padomāt, kādu pirmo iespaidu atstāsi – darba videi atbilstošs apģērbs un sakopts ārējais izskats ir labs palīgs laba pirmā iespaida veidošanā.
 • Atceries, ka intervijas beigās arī tu vari uzdot jautājumus, tāpēc apdomā iespējamos jautājumus, gatavojoties intervijai.