Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
TESTI KĀ DAĻA NO PĀRBAUDĪJUMA
Pēdējās izmaiņas veiktas:
25.10.2016

Lielāko daļu testu, kurus izmanto lielas starptautiskas kompānijas, var iedalīt divos veidos.
Spēju, prasmju testi. Šo prasmju noteikšanas testi var būt aritmētiski, tekstuāli vai diagrammu veida uzdevumi. Visbiežāk izmantotie uzdevumu tipi ir šādi:

 • vārdu vai teikumu ar vienādu vai pretēju nozīmi noteikšana;
 • anagrammu atrisināšana;
 • saskaitīšanas, atņemšanas, reizināšanas vai dalīšanas darbību izpilde;
 • tādu vienas vai vairāku formu figūru identificēšana, kuras iekļaujas piedāvātajās figūrās vai papildina tās;
 • nepieciešamo skaitļu ierakstīšana skaitļu virknēs;
 • loģisku problēmu risināšana.

Personības novērtēšanas testi. Šajos testos ar jautājumu palīdzību novērtē pretendenta personības īpašības un rīcības modeļus dažādās situācijās. To mērķis ir noteikt kandidāta piemērotību konkrētai vakancei. Atceries, ka personības novērtēšanas testi nevērtē to, vai personība ir laba vai slikta, kā arī tajos nav pareizu un nepareizu atbilžu! Līdz ar to vislabāk šajos testos ir atklāti atbildēt uz jautājumiem, nemēģinot uzminēt „pareizo” atbildi.
Testu izpildes laiks ir ierobežots. Ņemot vērā testa grūtības pakāpi, tas var ilgt no 20 līdz 120 minūtēm. Laika ierobežojums tiek izmantots, lai noskaidrotu ne tikai kandidāta zināšanas, bet arī prasmi organizēt laiku.

Arvien biežāk, atkarībā no izsludinātās vakances veida, personāla atlases speciālisti sagatavo īpašus uzdevumus/testus, lai noteiktu, vai kandidātam piemīt konkrētajam amatam nepieciešamās specifiskās prasmes. Piemēram, tiek veidotas kandidātu grupas, kurās uzdevumu veidā tiek pārbaudītas kandidātu komunikācijas, sadarbošanās, prezentēšanas prasmes u. tml. Tādiem amatiem, kuros īpaši svarīga ir valodas gramatika, precizitāte rakstos, piemēram, sekretāra, tulka amatā, mēdz dot uzdevumus, kuros jāsastāda dokumenti, jātulko. Dažkārt darba devēji uzdod kandidātiem mājas uzdevumus, kuri jāpaveic līdz intervijai.

Lai sasniegtu labākus rezultātus, rīkojies tā:

 • pirms izvēlies atbildi, pārliecinies, vai tev ir skaidra jautājuma būtība;
 • centies atbildēt uz visiem jautājumiem pēc iespējas ātrāk, nezaudē laiku, atbildot uz jautājumiem, kurus nesaproti;
 • izslēdz (izsvītro) atbildes, par kurām esi pārliecināts, ka tās ir nepareizas, un izvēlies pareizo no atlikušajām;
 • neatstāj nevienu jautājumu neatbildētu, pat ja atbilde ir jāuzmin;
 • ja pēc testa atrisināšanas laiks paliek pāri, izmanto to, lai vēlreiz pārbaudītu atbildes.

Ievēro:

 • pirms darba uzsākšanas nepārlasi visu testu;
 • nezaudē laiku, pārbaudot atbildes, kuras jau ir atzīmētas kā pareizas (to varēsi darīt, kad būs atbildēti visi testa jautājumi);
 • netērē laiku, pārdomājot atbilžu variantus, kuri neatrodas starp piedāvātajiem.

 

 

Karjeras centrs izsaka īpašu pateicību LU Preses centra fotogrāfam Tomam Grīnbergam, kā arī Karjeras iespēju dienas reklāmas sejām – Annijai Briedei, Laurai Janovskai un Edgaram Graubicam – par līdzdalību ceļveža tapšanā.