Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
AS "Latvenergo"
Pēdējās izmaiņas veiktas:
01.10.2015

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU
Darbības virzieni: Latvenergo koncerns ir lielākais energoapgādes pakalpojumu sniedzējs Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un pārdošanu, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu pārvaldību. Latvenergo koncerna struktūru veido komercsabiedrību kopums, kurā izšķirošā ietekme ir mātessabiedrībai AS „Latvenergo” un kurā ietilpst septiņas meitassabiedrības.
Reģioni, kuros notiek uzņēmumadarbība: AS „Latvenergo” koncerna uzņēmumi darbojas visā Baltijā 
Darbinieku skaits: Latvenergo koncernā  - 4171 darbinieki  
 
INFORMĀCIJA PAR DARBINIEKIEM

Darbinieki ir Latvenergo koncerna svarīgākais resurss. Latvenergo koncerns augstu vērtē darbaspēka dažādību, tajā skaitā darba pieredzi, jaunas zināšanas un pieejas. Koncerna darbības specifika nosaka, ka ilgtspējas nodrošināšanai būtiski ir uzkrāt un nodot zināšanas, ietverot arī pārdomātu un sabalansētu pensijas vecumu sasniegušo darbinieku nomaiņu ar jauniem darbiniekiem. Koncerna uzņēmumos ir pārstāvēts ļoti plašs profesiju loks - tradicionālās enerģētiķu profesijas – elektroenerģētikā un siltumenerģētikā, piemēram,  elektroinženieri, elektromientieri, siltumenerģētikas tehniķi un inženieri u.c. Savukārt līdz ar aktīvu darbību Baltijas  elektroenerģijas tirgū,  aizvien svarīgākas kļūst tādas profesijas kā klientu apkalpošanas speciālisti, pārdošanas un mārketinga speciālisti, kā arī IT speciālisti un dažādu  jomu projektu vadītāji.

AS "Latvenergo" atbalsta spējīgākos studentus: katru gadu tiek organizēts studiju noslēguma darbu konkurss ar naudas balvām un stipendiju konkurss,  kurā var  iegūt stipendiju bakalaura vai maģistra darba izstrādes laikā, tiek piedāvātas prakses vietas dažādās specialitātēs. Tādējādi uzņēmums sagatavo savām vajadzībām atbilstošus speciālistus, iespējams savus potenciālos darbiniekus.

 
KONTAKTINFORMĀCIJA
Adrese: Pulkveža Brieža 12. Rīga, LV-1230 
Mājaslapa: www.latvenergo.lv 
 
KONTAKTI JAUTĀJUMOS PAR PRAKSI UN DARBU
Kontaktpersona/departaments: Baltijas Personāla vadītāja Santa Ustrisova, Personāla vadības funkcija
Telefona numurs: 67728159
E-pasts: santa.ustrisova@latvenergo.lv; personals@latvenergo.lv
 
IESPĒJAS, KĀ IESAISTĪTIES UZŅĒMUMA DARBĀ
x Prakse
x Darbs
x Vasaras darbs
x Prakse ārvalstu studentiem
 
MĒS AUGSTU VĒRTĒJAM:
xxxxx   Komunikācijas prasmes
 xx         Līderības spējas
 xxxx    Tiekšanos pēc sasniegumiem
 xxxxx  Iniciatīvu
 xxxx    Analītisku domāšanu
 xx         Praktisku pieredzi
 xx         Starptautisku pieredzi
 
MĒS PIEDĀVĀJAM:
 x Dinamisku darbu
 x Darbu profesionāļu komandā
 x Profesionālu apmācību jaunajiem darbiniekiem
 x Izaugsmes iespējas
 x Karjeras iespējas starptautiskā vidē